گروه صنعتی استیل صنعت کاشان

با توجه به پیشرفت های اخیرایران در زمینه دانش مصرف عرقیات و محصولات گیاهی و طب سنتی و روی آوری روز افزون به تولید محصولات گیاهی ، ساخت تجهیزات مناسب و به روز مربوطه به این صنعت نیز از نیازهای لازم وقطعی شده است.

شرکت استیل صنعت کاشان با بیش از 15 سال تجربه در ساخت دستگاه های عرق گیری ، برخود دانست تا در زمینه بهینه کردن نوع دستگاه ها اقدام نموده و با تحقیق و مطالعه و بررسی متدهای خارجی خدماتی به این صنعت ارائه نماید.

هدف اصلی واولیه این شرکت گام برداشتن جهت رشد و تعالی است و این میسر نخواهد بود مگر ارائه خدمات جدید و پیشرو بودن در اصلاح و نو آوری تجهیزات.

دستگاه های تقطیر ساخت شرکت

صنعتی

دستگاه تقطیر صنعتی

نیمه صنعتی دو جداره

دستگاه تقطیر نیمه صنعتی دوجداره

نیمه صنعتی تک جداره

دستگاه تقطیر نیمه صنعتی تک جداره

1 -distillation vessel (مخزن پخت)

2 -thermal coil (کویل های حرارتی)

3 – basket (سبد بارگیری)

4 – collector ( لوله رابط)

5 – primary condenser (کندانسور اولیه)

6 – secondary condenser ( کندانسور ثانویه)

7 – separator (پارچ اسانس گیر)

8 – storage tank (مخزن ذخیره عرقیات)

ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺮﻗﻴﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﻣﺷﺧﺻﺎﺕ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻓﺿﺎﯼ ﻣﺣﻳﻁﯽ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻳﺎﺯ
ردیف مدل ﻅﺭﻓﻳﺕ ﺑﺎﺭﮔﻳﺭﯼ (Kg) ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻧﻭﻉ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺣﺟﻡ ﻣﺧﺯﻥ (Lit) ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻋﺭﻗﻳﺎﺕ (Lit/h) ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻭﺭﺩ (m) ﻧﻳﺎﺯ ﻁﻭﻝ ﻭ ﻋﺭﺽ (m)
1 SKD 20 N1 20 نیمه صنعتی تک جداره 120 8-10 1.7 0.7x1.2
2 SKD 20 N2 نیمه صنعتی دوجداره 5-8
3 SKD 50 N1 50 نیمه صنعتی تک جداره 300 5-10 2 1x1.5
4 SKD 50 N2 نیمه صنعتی دوجداره 5-8
5 SKD 150 N1 150 نیمه صنعتی تک جداره 1000 30-70 3.5 1.5x3
6 SKD 150 N2 نیمه صنعتی دوجداره 30-50
7 SKD 150 l صنعتی با کویل بخار 50-100
8 SKD 250 N1 250 نیمه صنعتی تک جداره 2000 50-100 4.5 2.5x4
9 SKD 250 N2 نیمه صنعتی دوجداره 50-80
10 SKD 250 l صنعتی با کویل بخار 100-150
11 SKD 500 N1 500 نیمه صنعتی تک جداره 3000 120-200 5.5 2.5x5
12 SKD 500 N2 نیمه صنعتی دوجداره 80-120
13 SKD 500 l صنعتی با کویل بخار 200-300
14 SKD 1000 l 1000 صنعتی با کویل بخار 6000 300-400 7.5 2.5x6

توضیح1: در مدل های نیمه صنعتی برای ایجاد گرمایش و حرارت دادن دیگ پخت، نیاز به مشعل می باشد که در زیر مخزن پخت قرار می گیرد.

توضیح 2: در مدل های صنعتی به منظور ایجاد حرارت و جوش آوردن دیگ در داخل مخزن پخت، لوله هایی به صورت کویل قرار داده شده است و بایستی بخار از دیگهای بخار (بویلر)به این کویل ها وصل شود.

توضیح 3: در تمامی مدل ها نیاز به آب سرد جهت کندانس کردن بخار عرقیات در کندانسور می باشد.آب سرد می تواند از استخر یا کولینگ تاور یا جریان آب دایمی (مانند رودخانه و …) تامین شود.

برخی از مشتریان ما

فهرست